Welkom

Welkom op de website van Advocatenkantoor De Ridder, Lahousse & Partners CVBA.

Wij zijn een middelgroot en polyvalent advocatenkantoor aan de rand van de Mechelse binnenstad.

Het cliënteel van Advocatenkantoor De Ridder, Lahousse & Partners CVBA is verscheiden en bestaat uit publieke en private instanties, particulieren en ondernemingen.

Waar de wetgeving voortdurend wijzigt, is de beoefening van het recht geen sinecure meer. Specialisatie en permanente vorming zijn dan ook sleutelwoorden.

Op ons kantoor vindt u advocaten die bijzonder onderlegd zijn in diverse rechtstakken. Zo kan u bij ons terecht voor onder meer:

 • aansprakelijkheid en verkeer
 • afstamming
 • arbeidsrecht
 • ambtenarenrecht en Raad van State
 • collectieve schuldenregeling
 • echtscheiding
 • familierecht
 • handelsrecht
 • huurrecht
 • invordering van onbetaalde facturen
 • jeugdrecht
 • ondernemingsrecht
 • sociaal recht
 • strafrecht
 • ...

Onze advocaten worden tevens geregeld door de rechtbanken in Mechelen aangesteld als bemiddelaar in familiezaken, curator, curator onbeheerde nalatenschap, schuldbemiddelaar, vereffenaar, voogd en voorlopig bewindvoerder.

Door duidelijk omlijnde rechtsgebieden aan de verschillende partners toe te wijzen, alsmede door gezamenlijk overleg en interactie, wordt het behartigen van uw belang het ultieme doel.

Wij zijn actief in de juridische dienstverlening en de geschillenbeslechting, zowel in het kader van de minnelijke regeling als in het kader van de gerechtelijke afhandeling van uw dossier.

Transparantie is voor ons kantoor zeer belangrijk. Wij zorgen er dan ook voor dat u uw dossier ten alle tijde kan opvolgen, niet alleen wat de stand van uw dossier en de mogelijke denkpistes betreft, maar ook betreffende de kosten en erelonen.

De relatie tussen advocaat en cliënt is voor ons essentieel een vertrouwensrelatie.